logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมมอบปัจจัยสนับสนุนโครงการพัฒนาศีลธรรมคุณธรรม ณ วัดเขาพุทธโคดม

    9 มกราคม 2560 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบหมายให้คุณจีระนันท์ กาหลง ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ ร่วมมอบปัจจัยสนับสนุนโครงการพัฒนาศีลธรรมคุณธรรม ให้กับมูลนิธิสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต และศูนย์พัฒนาคุณธรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนาศรีอริยเมตไตรย์ ณ วัดเขาพุทธโคดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยร่วมทำบุญเป็นจำนวน 25, 000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมของเด็กนักเรียนเยาวชนอำเภอศรีราชา