logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาฉลองครบรอบ We before Me ปีที่ 8

    12 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพญาไทศรีราชามุ่งเน้นผลักดันวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม โดยมีแผนกบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นฝ่ายสนับสนุน ในปี 2560 นี้ได้จัดกิจกรรมเดินขบวนร่วมฉลองครบรอบ 8 ปี วัฒนธรรมองค์กร We before Me ด้วยการนึกถึงคนอื่นก่อนตัวเราเสมอ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่เข้มแข็งอย่างเสมอมา สู่การบริการชั้นเลิศเพื่อลูกค้าคนสำคัญของเรา