logo
  • โรงพยาบาลร่วมพิธีรับรางวัล e-Claim Awards ประจำปี 2016

    เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบหมายให้คุณบัญชา จรัสทิพย์มณี ผู้จัดการแผนก พ.ร.บ. เป็นตัวแทนโรงพยาบาลร่วมพิธีรับรางวัล e-Claim Awards ประจำปี 2016 ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนผู้ประสบภัยจากรถในการใช้สิทธิ พ.ร.บ. ตามความคุ้มครองของกฎหมายเป็นอย่างมาก การได้รับรางวัลในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มีความพร้อมให้บริการกับประชาชนทุกระดับที่ประสบอุบัติเหตุจากรถ ซึ่งโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้รับรางวัลอันดับ1 ผู้ใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประเภทโรงพยาบาลที่บันทึกข้อมูลมากกว่า3,000ข้อมูล จาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด