logo
  • ร่วมรำลึกถึงวันคล้ายวันอสัญกรรม ครบรอบ 86 ปี ท่านจอมพลมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

    (1 กรกฎาคม 2560) วันนี้นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบหมายให้คุณฉวีวรรณ อัตตนาถ ที่ปรึกษางานบริการสังคม พร้อมคณะผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ร่วมรำลึกถึงวันคล้ายวันอสัญกรรม ครบรอบ 86 ปี ท่านจอมพลมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เพื่อรำลึกถึงผู้สร้างคุณประโยชน์แก่เมืองศรีราชาและประเทศชาติ พร้อมทั้งร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 100 รูป ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท่านจอมพลมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา