logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบน้ำดื่มให้กับสถานีตำรวจภูธรศรีราชา เพื่อไว้ใช้ประจำจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

    วันที่ 3 เมษายน 2561 นายแพทย์ ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบหมายให้คุณฉวีวรรณ อัตตนาถ ที่ปรึกษางานบริการสังคม และคุณจีระนันท์ กาหลง ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด ให้กับทางสถานีตำรวจภูธรศรีราชา เพื่อไว้ใช้ประจำจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี พันตำรวจเอก เรืองศักดิ์ บัวแดง ผู้กำการสถานีตำรวจภูธรศรีราชา และคณะเป็นผู้รับมอบ