logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ร่วมพิธีเปิดงาน การประชุมทางวิชาการด้านสุขภาพ ครั้งที่ 5 (มหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง)

    (2 พ.ค.61) นพ.ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบหมายให้ คุณมณีนาฎ พัฒนกูล ผู้อำนวยการบริหาร ร่วมพิธีเปิดงาน การประชุมทางวิชาการด้านสุขภาพ ครั้งที่ 5 (มหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง) และเป็นตัวแทนรับประกาศนียบัตร จากนายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมให้การสนับสนุนบริการนวัตกรรมด้าน สุขภาพ โดยทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้จัดให้มีบริการตรวจสภาพผิวหน้าสำหรับคุณผู้หญิง และให้คำปรึกษาด้านเวชศาสตร์การชะลอวัยโดยผู้เชี่ยวชาญ ทุกท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี