logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบน้ำดื่มให้กับโรงเจในพื้นที่ศรีราชา เพื่อสนับสนุนประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจ

    วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบหมายให้คุณจีระนันท์ กาหลง ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด ให้กับทางสมาคมพุทธมามกสว่างประทีปธรรมสถาน โดยมี คุณฉัตรชัย กำจรกิจการ นายกสมาคมพุทธมามกสว่างประทีปธรรมสถาน เป็นผู้รับมอบ อีกทั้งยังมอบให้กับพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา โดยมี คุณกฤตพัฒน์ ปุณญวิทิตโรจน์ ผู้ทำการแทนนายกพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา เป็นตัวแทนผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนช่วงเทศกาลกินเจ นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาล ยังได้จัดทีมพยาบาลออกหน่วยตรวจสุขภาพฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย แก่ประชาชนที่มาร่วมทำบุญ ที่สมาคมพุทธมามกสว่างประทีปธรรมสถานอีกด้วย