logo
  • 26 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพลคน To Be Number One ภายใต้วิสัยทัศน์สังคมไทยเข้มแข็งและรอดพ้นภัยจากยาเสพติดด้วยภูมิคุ้มกัน

    26 มิถุนายน 2562 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เล็งเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด มอบหมายให้คุณกิ่งกาญจน์ โยธาทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และคุณฉวีวรรณ อัตตนาถ ที่ปรึกษาด้านงานบริการสังคม พร้อมผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพลคน To Be Number One ภายใต้วิสัยทัศน์สังคมไทยเข้มแข็งและรอดพ้นภัยจากยาเสพติดด้วยภูมิคุ้มกัน โดยมีผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะครูนักเรียน ภาครัฐและเอกชน ในเขตอำเภอศรีราชา กว่า 2000 คน ร่วมเต้นประกอบเพลง“เป็นที่หนึ่งไม่พึ่งยา” และทางโรงพยาบาลยังได้สนับสนุนรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณอาคารศาลาประชาคม อำเภอศรีราชา ภายในงานมีเจ้าหน้าที่จัดบูธนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของยาเสพติดเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนอีกทั้งยังให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนชุมชนอำเภอศรีราชาอีกด้วย