logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้รับมอบเกียรติบัตรขอบคุณจากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี

    นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบหมายให้คุณจีระนันท์ กาหลง ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์และกิจกรรมทางการตลาด เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความขอบคุณจากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ที่ทางโรงพยาบาลได้สนับสนุนให้ความอนุเคราะห์การช่วยเหลือและการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ กับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยดีเสมอมา โดยมีคุณจาตุรนต์ ภักดีวานิช ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรขอบคุณในโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ณ โรงแรมที พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562