logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กอำเภอศรีราชาประจำปี 2563

    วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณศาลาประชาคมศรีราชา โดยภายในบูธมีการแจกของขวัญให้แก่เด็กๆ ที่เข้าร่วมงาน และกิจกรรมฝึกวาดภาพระบายสีเสริมสร้างพัฒนาการ อีกทั้งยังร่วมให้บริการรถพยาบาลประจำจุดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้าร่วมงานอีกด้วย

    ซึ่งทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เป็นหนึ่งในองค์กรที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อมอบความรู้ ความสุข และพัฒนาการที่ดีรอบด้าน ดังคำขวัญวันเด็กประจำปี 2563 “ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย ”