logo
  • มอบกระเช้าอวยพรวันคล้ายวันเกิด ท่านวิทยา คุณปลื้ม

    คุณกิ่งกาญจน์ โยธาทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาพร้อมคณะ ร่วมมอบกระเช้าอวยพรท่านวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 27 มิ.ย.2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี