logo
  • โครงการครัวสะดวกแบ่งปันเพื่อแจกอาหารปรุงสำเร็จพร้อมทาน ให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาการว่างงาน

    นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา นายแพทย์ชาญชัย ลี้สมประสงค์ผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเครือ โรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ได้จัดตั้งโครงการครัวสะดวกแบ่งปันเพื่อแจกอาหารปรุงสำเร็จพร้อมทาน ให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาการว่างงานจำนวน 500 ชุด ณ บริเวณลานหน้าเทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ใช้มาตราการในการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ตามมาตรฐาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนขอร่วมบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ ในช่วงวิกฤต covid-19ซึ่งโครงการจัด3ครั้ง ครั้งที่1 ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 จัดครั้งที่2 ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 และครั้งที่3 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00น. สำหรับการแจกอาหารในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอศรีราชา และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีราชา ในการจัดระเบียบการเข้ารับอาหาร โดยผู้เข้ารับจะต้องยืนห่างกัน 2 เมตร ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือ และเน้นย้ำการสวมหน้ากากอนามัย