logo
อัตราค่าห้องพัก
 
ตึก A
 
ประเภทห้อง
Room Type
ราคา/เตียง
PRICE/BED
- Wisdom ห้อง VIP 9,100
- Superior 7,100
- Deluxe1 5,700
- Standard 1 (ห้องเดี่ยว) 4,600
- Standard 2 (ห้องเดี่ยว) 4,300
- Twin Room (ห้องคู่ 2 เตียง) 2,700
ตึก B
 
ประเภทห้อง
Room Type
ราคา/เตียง
PRICE/BED
- Standard 1 (ห้องเดี่ยว) 4,400
- Deluxe1 5,700


อาคาร A ชั้น 7

อาคาร A ชั้น 10 - 11
 


*** ราคานี้สงวนสิทธิสำหรับลูกค้าสัญชาติไทยเท่านั้น
 • โปรโมชั่นประจำเดือน

 • ค้นหาแพทย์

  เลือกแผนก :
   
  ค้นหารายชื่อแพทย์ :

 • นัดพบแพทย์

  การนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงการนัดหมาย ล่วงหน้าเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จะติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและทำการยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม