logo
ทันตแพทย์หญิงสมบุญ ภิญโญภาสกุล
ข้อมูลแพทย์
ทันตแพทย์หญิงสมบุญ ภิญโญภาสกุล
วุฒิการศึกษา สถาบัน
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
ทันตแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ 8.30 - 20.00 น.
จันทร์ 8.30 - 17:00 น.
อังคาร 8.30 - 17:00 น.
พุธ 8.30 - 17:00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ 8.30 - 20.00 น.
แผนก : ศูนย์ทันตกรรม นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ