logo
แพทย์หญิงทัศพร ญาณวิทย์
ข้อมูลแพทย์
แพทย์หญิงทัศพร ญาณวิทย์
วุฒิการศึกษา สถาบัน
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เฉพาะทางจักษุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
จักษุแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
จักษุแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ -
จันทร์ -
อังคาร 8.00 - 17.00 น.
13ต.ค. งดตรวจ
พุธ 8.00 - 17.00 น.
พฤหัส 8.00 - 20.00 น.
ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.
23ต.ค. งดตรวจ
เสาร์ 8.00 - 14.00 น.
แผนก : แผนกจักษุ นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ