logo
นายแพทย์ชาญชัย สุมนวงศ์
ข้อมูลแพทย์
นายแพทย์ชาญชัย สุมนวงศ์
วุฒิการศึกษา สถาบัน
แพทย์ศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ชั้นสูง มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ

ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
แพทย์ประจำ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
แพทย์ประจำ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
สูติ-นรีแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ -
จันทร์ 07.30 - 20.00 น.
อังคาร 08.00 - 16.00 น.
พุธ -
พฤหัส 08.00 - 16.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
เสาร์ 08.00 - 16.00 น.
แผนก : ศูนย์สูติ-นรีเวช นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ