ระบบตรวจสอบสิทธิ์การฉีดวัคซีนโควิด-19
วัคซีน Sinopharm ของเทศบาลเมืองศรีราชา
วันที่ 05 กันยายน 2564
อย่าลืมนำบัตรประชาชนมาด้วยนะคะ

สถานที่ฉีดวัคซีน แปซิฟิค ฮอลล์ ชั้น4 ศูนย์การค้าแปซิฟิคศรีราชาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ที่การเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน COVID-19
1. ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือมียาประจำที่ต้องรับประทาน ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อน สองวัน
2. รับประทานอาหารให้เรียบร้อย หากมียารักษาโรคประจำตัวก็ให้รับประทานได้เลย โดยเฉพาะยาลดความดัน เบาหวาน
3. งดออกกำลังกายหนักๆ และพักผ่อนให้เพียงพอ
4. หากเจ็บป่วย มีไข้ ไม่สบาย ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์
5. ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆ ไม่ต้องดชา กาแฟ หากดื่มเป็นประจำ
6. ใส่เสื้อที่เปิดต้นแขนได้สะดวก
7. พกปากกาส่วนตัว
8. ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา งดการพูดคุยกับผู้อื่น รักษาระยะห่าง
9. เพื่อรักษาเวลาและระยะห่าง กรุณามาให้ตรงเวลาที่แจ้ง
    • หากท่านมาก่อนเวลาต้องรอให้ถึงเวลาที่แจ้ง
    • หากท่านมาหลังเวลาจะถูกตัดสิทธิออกทันที

หลังจากฉีดวัคซีน COVID-19
1.หลังจากฉีดวัคซีนอย่างน้อยสองวัน พยายามไม่ใช้งานแขนข้างนั้น ไม่ควรเกร็งยกของหนัก และไม่ควรบีบนวดบริเวณที่ฉีดวัคซีน
2.ถ้ามีไข้ หรือปวดเมื่อยมาก ให้รับประทานยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม ได้ 1 เม็ด และรับประทานซ้ำได้โดยห่างกัน 6 ชั่วโมง (ห้ามรับประทานยาพวก Brufen, Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด)
3.เมื่อพักรอดูอาการครบ 30 นาที เจ้าหน้าที่จะทำการวัดความดันโลหิตอีกครั้งก่อนกลับ และเมื่อกลับบ้านแล้วยังต้องสังเกตอาการของตัวท่านเองต่ออีก 48-72 ชั่วโมง หากพบอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ชาครึ่งซีก แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

ทั้งนี้ หลังจากได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วก็ยังคงต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับฉีดวัคซีนเข็มที่สองกระตุ้น ซึ่งจะช่วยป้องกันการติดเชื้อหรืออาการป่วยรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น เป็นเพียงปฏิกิริยาของร่างกายที่มีต่อวัคซีนเท่านั้น