นัดเข้ารับบริการและซื้อแพ็กเกจ Click
งานวิจัย American Journal ชี้!!! ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ลดการติดเชื้อ ลดความรุนแรง COVID-19
ที่มาของข้อมูล
American Journal of Infection Control, February 22, 202, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajic.2021.02.012

วารสารด้านการควบคุมโรคติดเชื้อของอเมริกา (American Journal of Infection Control)
ศึกษาความสัมพันธ์ในการติดเชื้อและความรุนแรงของการติดเชื้อ COVID-19 กับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ที่มา : ฤดูกาลไข้หวัดใหญ่ที่เกิดขึ้นท่ามกลางโรคระบาด การประเมินผลของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต่อความไวและความรุนแรงของการติดเชื้อ COVID-19 เป็นสิ่งที่น่าสนใจ
วิธีการ : การวิจัยแบบศึกษาย้อนหลัง จากผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 แยกเป็นผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อ COVID-19 ที่ได้รับวัคซีนกับไม่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เปรียบเทียบการเสียชีวิต การเข้ารักษาในโรงพยาบาล ระยะเวลารักษาในโรงพยาบาล การเข้ารักษาในหอผู้ป่วยหนัก และความต้องการใช้เครื่องช่วยหายใจ
ผลลัพธ์ : ผู้ป่วยทั้งหมด 27,201 ราย ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 พบว่าโอกาสตรวจพบเชื้อ COVID-19 น้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้ฉีด (Odds ratio 0.76, 95% CI 0.68-0.86; P < .001) ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลจากการติดเชื้อ COVID-19 (Odds ratio 0.58, 95% CI 0.46-0.73 ; P < .001) หรือลดอัตราความต้องการใช้เครื่องช่วยหายใจลง (Odds ratio 0.45,95% CI 0.27-0.78; P = .004) และลดระยะเวลารักษาในโรงพยาบาล (Odds ratio 0.76, 95% CI 0.65-0.89; P < .001)
บทสรุป : การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ส่งผลให้ตรวจพบเชื้อ COVID-19 ลดลง ผลลัพท์ทางการรักษาดีขึ้น และควรส่งเสริมให้มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อลดความรุนแรงของการติดเชื้อ COVID-19
บทสรุป : การวิจัยแบบศึกษาย้อนหลัง จากบันทึกทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ พบการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของการตรวจพบเชื้อ COVID-19 ในผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ นอกจากนี้ในผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่และตรวจพบเชื้อ COVID-19 มีผลลัพท์ทางการรักษาที่ดีกว่ามากอย่างมีนัยสำคัญ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต่อความไวและความรุนแรงของการติดเชื้อ COVID-19 มีความจำเป็นจึงควรพิจารณาการศึกษาอื่นๆ ในอนาคตเพิ่มเติม จนกว่าจะมีการฉีดวัคซีน COVID-19 ในวงกว้าง และควรส่งเสริมให้มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อลดความรุนแรงของการติดเชื้อ COVID-19

Impact of the influenza vaccine on COVID-19 infection rates and severity (ต้นฉบับ) คลิก
https://www.ajicjournal.org/action/showPdf?pii=S0196-6553%2821%2900089-4

ติดตามข่าวสารวัคซีน COVID-19 คลิก
https://www.facebook.com/pytsfanpage

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
แผนกอายุรกรรม ชั้น 1 อาคาร A
โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
โทร. :038-317-333 ต่อ 2129, 2126, 2115