สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่โชว์หลักฐานการรับวัคซีนโควิด